ROOBOL-Plusklas


De ROOBOL-scholen worden bezocht door leerlingen met verschillende talenten, waaronder hoogbegaafdheid. Aan hoogbegaafde leerlingen binnen de ROOBOL-scholen wordt – via de eigen school – aangeboden om op één moment in de week samen te komen met ontwikkelingsgelijken. Tijdens deze bijeenkomst gaan de hoogbegaafde leerlingen in gesprek met elkaar en worden op basis van een projectmatige aanpak, onderwerpen uitgewerkt.

Met het aanbieden van een ROOBOL-plusklas biedt de onderwijsorganisatie hoogbegaafde leerlingen een omgeving waar ontwikkelingsgelijken elkaar treffen.

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafdheid is dus meer dan intelligentie, want dat is slechts de score uit een intelligentieonderzoek. Bij hoogbegaafden is sprake van een IQ boven de 130, dit is het geval bij circa 2,5% van de mensen. Naast een hoge intelligentie spelen ook persoonlijkheidsfactoren een rol, zoals creativiteit en doorzettingsvermogen. De sociale omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling van de hoogbegaafde, zowel in positief als in negatief opzicht. De drie belangrijkste sociale omgevingen zijn school, ontwikkelingsgelijken en het gezin.

Wilt u meer informatie?

Alle ROOBOL-scholen informeren u graag!