ROOBOL is een open en transparante organisatie. We informeren u dan ook graag zo volledig mogelijk.

U kunt onderstaande documenten inzien en/of downloaden.

Het algemeen jaarbericht 2016 van stichting ROOBOL staat online. Hierin kijken we verder dan alleen de cijfers en laten we rondom een aantal thema's collega's aan het woord over de ontwikkelingen. Het jaarbericht 2016 kun je vinden op Jaarbericht 2016

Statuten stichting ROOBOL

Management statuut

Strategisch beleidsplan 2015 - 2019

Code goed bestuur

Notitie Governance

Jaarverslag/rekening 2016

Inleiding studiedag

Informatie