De Vreedzame School


De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.
 

De Vreedzame scholen van ROOBOL:

 • De Tsjelke, Holwerd
 • Prof. Casimirschool, Kollum
 • Th. de Vriesskoalle, Feanwâlden
 • It Pompeblêd, De Westereen
 • De Mienskip, Buitenpost
 • 't Holdersnêst, Harkema
 • It Skriuwboerd, Surhuisterveen
 • It Twaspan, Twijzelerheide
 • De Balkwar, Kootstertille
 • De Wâldiik, Boelenslaan

Onderstaande scholen volgen momenteel het implementatietraject voor Vreedzame school:

 • De Burgerschool, Dokkum
 • Nynke van Hichtum, Dokkum
   

In 2019 zijn alle ROOBOL-scholen een gecertificeerd Vreedzame School.