Passend onderwijs


De Nederlandse wet stelt dat iedere leerling recht heeft op onderwijs dat past bij de omstandigheden van het kind. Sinds 2014 is het stelsel voor passend onderwijs veranderd, waardoor er meer verantwoordelijkheid bij scholen terechtgekomen is. “Aan de ene kant zorgt dit voor meer regeldruk, aan de andere kan zien we het bij Stichting ROOBOL als een kans om ieder kind te geven wat het nodig heeft.” Aan het woord zijn Else van der Greft en Hester Boorsma, beide lid van de werkgroep Passend Onderwijs.

“Eigenlijk komt alles neer op de vraag: Hoe kan er zoveel mogelijk geld besteed worden aan kinderen die dit nodig hebben?”. Else, werkzaam als intern begeleider op ’t Holdersnest in Harkema, is heel duidelijk over de insteek die de werkgroep heeft. Ze ziet dagelijks hoe dit bijdraagt aan het geluk van kinderen. “En dat is ook logisch, ongeacht je achtergrond of mogelijkheden is het vooral mooi als er een mens naast je staat die met je samenwerkt. Dat is voor kinderen niet anders.” Haar collega Hester Boorsma vult aan: “En als je van tevoren goed kijkt hoe je dit organiseert voorkom je dat er te veel leergeld betaald moet worden. Geld dat niet rechtstreeks aan kinderen besteed kan worden.”

Is passend onderwijs puur een financiële kwestie? Een stukje achtergrondinformatie is wel op zijn plek. Bekijk dit filmpje van de Rijksoverheid. EMBED:https://youtu.be/EzVQDGDUP-Y

Een belangrijke stap binnen ROOBOL is gezet met de vorming van de zogenaamde Lerende Netwerken, in 2016. Alle 13 scholen hebben binnen een bepaalde specialisatie een leerkracht aangewezen die regelmatig overlegt met collega’s van andere scholen. Dat geldt voor vakgebieden als digitale geletterdheid, taal en rekenen, maar ook voor interne begeleiding. Hester legt uit: “Iedere leerkracht of intern begeleider heeft een stuk kennis opgebouwd over bepaalde onderwerpen. Het is zonde als dit alleen binnen één school gebruikt wordt. Door regelmatig ervaringen uit te wisselen en deze kennis te delen heeft iedere school hier profijt van.”

Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden op Samenwerkingsverband PO Friesland.

M.i.v. het passend onderwijs heeft ROOBOL, samen met drie andere besturen in de regio, het expertisecentrum netwerk “De Wâlden” ingericht.

Daarnaast kan het netwerk “De Walden” ingezet worden om extra ondersteuning en expertise te bieden op de scholen in het kader van passend onderwijs.

Om alle kinderen zo passend mogelijk onderwijs te bieden, wordt gezocht naar mogelijkheden. Dit houdt in dat er met verschillende instanties wordt samengewerkt.

Welke ondersteuning biedt de school?

Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe dit is georganiseerd.

De ondersteuningsprofielen zijn te vinden op de website van de scholen of op de website van het samenwerkingsverband Friesland. ondersteuningsprofielen Passend Onderwijs Friesland

In het ondersteuningsprofiel kunt u vinden of een school zich specialiseert in een bepaald type ondersteuning.

Het ondersteuningsprofiel van de school speelt ook een rol in het toelatingsbeleid van de school. Het is mogelijk dat de school niet bekend is met de ondersteuning die uw kind nodig heeft en het daarom niet opgenomen is in het school ondersteuningsprofiel.

Het is niet zo dat de toegang dan geweigerd wordt, de school gaat altijd serieus onderzoeken of zij bepaalde ondersteuning toch niet kan bieden, ook als het niet in het profiel staat.