Passend onderwijs


De Nederlandse wet stelt dat iedere leerling recht heeft op onderwijs dat past bij de omstandigheden van het kind. Sinds 2014 is het stelsel voor passend onderwijs veranderd, waardoor er meer verantwoordelijkheid bij scholen terechtgekomen is. Eigenlijk komt alles neer op de vraag: 'Hoe kunnen we alle leerlingen in Noordoost Fryslân een passende onderwijsplek bieden?'.

Vanaf 2017/2018 houdt de werkgroep 'Passend Onderwijs' zich bezig met:

  • Duidelijkheid over ondersteuningsmaatregelen
  • Inzet expertise door ambulant begeleiders en orthopedagoog
  • Inzet van lerende netwerken, waaronder Jonge kind, IB, Taal en Rekenen
  • Inzet van onderwijsassistenten
  • Handelingsgericht werken
  • Samenwerking met onze ketenpartners waaronder gebiedsteams en speciaal basisonderwijs

Welke ondersteuning biedt de school?

Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe dit is georganiseerd.

De ondersteuningsprofielen zijn te vinden op de websites van de individuele scholen. Hier kunt u vinden of een school zich specialiseert in een bepaald type ondersteuning. Het ondersteuningsprofiel van het Samenwerkingsverband Friesland staat op de site van Samenwerkingsverband PO Friesland.

Het ondersteuningsprofiel van de school speelt ook een rol in het toelatingsbeleid van de school. Het is mogelijk dat de school niet bekend is met de ondersteuning die uw kind nodig heeft en het daarom niet opgenomen is in het school ondersteuningsprofiel. Het is niet zo dat de toegang dan geweigerd wordt, de school gaat altijd serieus onderzoeken of zij bepaalde ondersteuning toch niet kan bieden, ook als het niet in het profiel staat.

Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland

Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden.
Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl