Raad van Toezicht


Binnen Stichting ROOBOL is een belangrijke rol weggelegd voor de Raad van Toezicht. Ieder lid van dit orgaan fungeert binnen zijn of haar expertise als klankbord voor het dagelijks bestuur. De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het bestuursbureau.  

De Raad van Toezicht van stichting ROOBOL bestaat uit de volgende leden:
 

De heer H. Dijkstra

voorzitter Raad van Toezicht,
remuneratiecommissie

Mevrouw T. Veenma-Koster

remuneratiecommissie

De heer R. Buiter

commissie onderwijs en kwaliteit

Mevrouw O. de Vries

vice-voorzitter Raad van Toezicht,
voorzitter audit en financiële commissie

De heer P. Maasbommelaudit en financiële commissie


De Raad van Toezicht is bereikbaar via secretariaat@roobol.frl