Raad van Toezicht


De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op de scholen. Voorafgaand aan de vergadering is er een kennismakingsoverleg met de directeur en de Medezeggenschapsraad van de betreffende school waarin de Raad van Toezicht informeel wordt geïnformeerd over wat er speelt op de school.

De Raad van Toezicht van stichting ROOBOL bestaat uit de volgende leden:

De heer H. Dijkstra

voorzitter, remuneratiecommissie

Mevrouw M.E. Weijer

remuneratiecommissie

Mevrouw S.C. Westra-Bosch

vice-voorzitter, commissie Onderwijs en Kwaliteit

Vacant

commissie Onderwijs en Kwaliteit

Mevrouw O. de Vries

audit en financiële commissie


De Raad van Toezicht is bereikbaar via secretariaat@roobol.frl

Reglement Raad van Toezicht