Raad van Toezicht


Binnen Stichting ROOBOL is een belangrijke rol weggelegd voor de Raad van Toezicht. Ieder lid van dit orgaan fungeert binnen zijn of haar expertise als klankbord voor het dagelijks bestuur. De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het bestuursbureau.  

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Lid

Profiel

De heer S. Saakstra

Algemeen/Juridisch

Mevrouw T. Lolkema

Personeel en Organisatie

De heer R. Buiter

Onderwijs en Kwaliteit

Mevrouw O. Chang

Financieel en Ondernemerschap

De heer P. Maasbommel

Bestuurlijk en Huisvesting

 

Ojanne Chang

Voorzitter

Ojanne Chang is sinds 2016 toezichthouder bij ROOBOL. Momenteel in de rol van voorzitter en als voorzitter van de auditcommissie. In het dagelijks leven is zij registeraccountant en ondernemer in de financiële sector.

Paul Maasbommel

Lid

In januari 2019 ben ik toezichthouder geworden bij de Raad van Toezicht van ROOBOL, met als portefeuille onderwijshuisvesting en bestuurlijke contacten. Als bagage neem ik 15 jaar werkervaring in de ICT-sector, 14 jaar in het onderwijs als docent geschiedenis in het VO en 6 jaar ervaring als wethouder in de voormalige gemeente Kollumerland CA mee, met onder andere onderwijs en sociaal domein in de portefeuille. De reden dat ik bij ROOBOL toezichthouder ben geworden is dat ik het bieden van openbaar, voor iedereen toegankelijk, onderwijs van van zeer grote waarde vind. Het is van groot belang dat kinderen met veel verschillende culturen en denkrichtingen in contact komen zodat zij hun eigen mening kunnen vormen en hun eigen keuzes kunnen maken.

Ralf Buiter

Lid

Sinds januari 2021 neem ik zitting in de Raad van Toezicht van ROOBOL. In het dagelijks leven ben ik directeur van het Dr. Nassaucollege locatie Quintus in Assen. Dezelfde functie heb ik een aantal jaren mogen vervullen in Surhuisterveen in het prachtige Noord-Oost Friesland. Van betekenis kunnen zijn in de publieke sector en dan vooral in het openbaar onderwijs is voor mij een belangrijke motivatie. Mijn persoonlijke ambitie is om eruit te halen wat erin zit. Voor de ene leerling is dat om te kunnen werken als bouwvakker om het woningmarktekort op te lossen en voor de andere leerling is het misschien wel uitvinden van het medicijn tegen een nieuwe pandemie. Neuropsycholoog Jelle Jolles zei ooit eens dat “een traag groeiende boom ook de hoogste kan worden”. Dit inspireert mij elke dag weer om te werken voor organisaties die een bijdrage leveren aan ons grootste kapitaal, onze jeugd.

Tina Lolkema

Lid

Sinds 1 oktober 2023 ben ik lid van de Raad van Toezicht, met als aandachtspunten de personele en de werkgeverskant. Vanuit mijn sociologische achtergrond en mijn loopbaan als HR-manager in het onderwijs hoop ik juist op dat gebied van meerwaarde te zijn. Collega’s die werken binnen een ‘bewezen’ lerende cultuur vol passie en motivatie zijn in staat om het beste uit leerlingen te halen. Dat de organisatie op haar beurt juist daarom ook het beste uit zijn medewerkers moet halen, daar geloof ik echt in. Dat ROOBOL daar ook heel goed invulling aan geeft, blijkt wel uit de mooie uitkomsten van het inspectiebezoek eerder dit jaar. Ik ben trots dat ik onderdeel mag uitmaken van dit mooie bestuur en kijk erg uit naar de werkbezoeken op de scholen. En dat ik ‘Fryske woartels’ heb, maakt deze rol voor mij des te mooier en persoonlijker.

Sipke Saakstra

Lid

Sinds januari 2023 maak ik deel uit van de Raad van Toezicht van ROOBOL. Na bijna mijn hele werkzame leven in het onderwijs gewerkt te hebben, waarvan de laatste 8 jaar als directeur van Dalton Dokkum, wil ik me graag in blijven zetten voor het onderwijs. Het is het mooiste wat er is. En het is wat mij betreft niet toevallig dat ik nu als toezichthouder bij ROOBOL terecht ben gekomen. Elke leerling is uniek en ik zie en merk dat de scholen van ROOBOL hier vorm en inhoud aan geven. Met de ervaringen die ik in het onderwijs als docent, directeur en toezichthouder heb gedaan, maar ook met mijn bestuurlijke ervaringen in de kaatswereld, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de continuering van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van dit mooie onderwijs.

Contact

Het secretariaat van de Raad van Toezicht  wordt beheerd door Alie Jongsma - de Haan. Mailen kan naar secretariaat@roobol.frl