Identiteit


ROOBOL staat voor openbaar kleurrijk onderwijs, toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht afkomst en culturele achtergrond. Ieder mens is uniek! We willen investeren in het samenbrengen van verschillen en zien dit als een kans om van elkaar te leren. Respect voor elkaar vinden wij de belangrijkste waarde. Al ons handelen is respectvol met ruimte voor de ander.
 

“SAMEN HET BESTE UIT KINDEREN HALEN”


Alle ROOBOL scholen hebben een openbare identiteit en daar is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Op onze scholen leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Op de ROOBOL scholen wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en de verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school brengt verschillende opvattingen juist bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.

Het openbaar onderwijs is niet alleen voor iedereen toegankelijk, maar heeft ook een actief pluriforme opdracht. Dit betekent dat het openbaar onderwijs bijdraagt ‘aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs neemt het openbaar onderwijs niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar biedt ruimte voor diversiteit.