Identiteit

Met de identiteit van ROOBOL bedoelen we de essentie, het wezenlijke, de ziel of de persoonlijkheid van onze organisatie. Onze identiteit zit in elke vezel van ROOBOL, het is ons DNA. De identiteit is wat ROOBOL onderscheidt van andere onderwijsorganisaties in onze regio. Het maakt ons uniek en is ons bestaansrecht.

ROOBOL staat voor Regionaal Orgaan Openbaar Onderwijs Lauwersland. Openbaar betekent dat onze scholen open staan voor elk kind, iedere leerkracht en andere medewerkers. Naast 11 openbare scholen heeft ROOBOL ook twee scholen die ontstaan zijn uit een fusie tussen de openbare en de protestantschristelijke scholen in de dorpen.Dit noemen we samenwerkings- of samenlevingsscholen. Deze scholen passen goed bij onze openbare identiteit. De openbare denominatie is namelijk identiteitsrijk. Dat betekent dat, in afstemming met ouders, zowel de christelijke als andere levensbeschouwelijke en godsdienstige overtuigingen een plek hebben in ons onderwijs.

“OP ROOBOL-SCHOLEN KOMEN VERHALEN SAMEN”

Wij vinden dat alle kinderen in onze regio, katholiek, protestants-christelijk, openbaar, islamitisch of anders, recht hebben op goed onderwijs. Kinderen, ouders en medewerkers moeten zich werkelijk thuis en geborgen voelen op school. Ten aanzien van het identiteitsonderwijs geldt op alle ROOBOL-scholen dat we actief op zoek gaan naar de verschillende verhalen en opvattingen die horen bij de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke richtingen. Onze basis is wederzijds respect door elkaar te leren kennen. De wijze waarop dit vorm wordt gegeven gaat in samenwerking met de ouders van de scholen en is derhalve voortdurend in ontwikkeling.