Meertalig onderwijs, meertalich ûnderwiis, multilingual education.


Als stichting in Noordoost Fryslân hebben we oog voor de belevingswereld van onze kinderen. In veel gevallen is naast het Nederlands, de Friese taal geworteld in de thuissituatie van leerlingen. Daarnaast krijgen kinderen ook de Engelse taal al volop mee door de invloed van moderne media. Voor Stichting ROOBOL is dit aanleiding om deze ontwikkelingen in te zetten om het beste uit al onze leerlingen te halen. Meertalig onderwijs draagt namelijk aantoonbaar bij aan betere resultaten van de kinderen, dit is wetenschappelijk aangetoond. Binnen Stichting ROOBOL zijn we daarom trots dat het merendeel van onze scholen gecertificeerd ‘3TS’ zijn. Landelijk gezien hebben we hiermee het hoogste percentage. Op deze scholen wordt structureel lesgegeven in zowel het Nederlands, Fries en Engels. Om deze certificering te halen moeten scholen aantonen dat zij binnen het volledige lesprogramma consequent werken aan meertaligheid, volgens de landelijke normen van het Sintrum Meartaligens van Cedin.

Op meerdere scholen wordt daarom gebruik gemaakt van ‘native speakers’, leerkrachten die de betreffende taal als moedertaal hebben. Dit helpt de kinderen om zich beter te uiten in een andere taal. Tijdens deze lessen wordt consequent in de andere taal gesproken, geleerd en gezongen. Ook wordt samengewerkt met scholen in andere landen, om kinderen te leren contact te leggen met andere culturen.