Aanmelden nieuwe leerlingen


Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld, 4- of bijna 4-jarigen bij voorkeur aan het begin van het schooljaar, maar in ieder geval 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. We kunnen dan rekening houden met hun komst. Voor de aanmelding vindt over het algemeen een informatief gesprek plaats, gekoppeld aan een rondleiding door de school. Ouders kunnen daarvoor een afspraak maken met de directeur.

Onze scholen

Voor meer informatie over de specifieke aanmeldprocedure per school verwijzen wij naar de websites van de individuele scholen

Leerlinggegevens

De school houdt de persoonsgegevens omtrent de ontwikkeling van elk kind bij via het leerlingvolgsysteem. Iedere ouder heeft het recht om de gegevens van zijn of haar kind in te zien, maar heeft geen recht om de gegevens te wijzigen.

Doorgeven van leerlingengegevens aan andere school

De school is verplicht de gegevens over de ontwikkeling van uw kind door te geven aan de nieuwe school. De school doet dit door een onderwijskundig rapport op te stellen. Een afschrift van dit rapport wordt aan de ouders verstrekt.