Schorsing en verwijderen


Schorsing

Soms is er sprake van storend of agressief gedrag van een leerling. Ook ouders of verzorgers van leerlingen kunnen zich bedreigend of agressief gedragen. Als daardoor de veiligheid van de leerlingen, van het personeel en/of de ongestoorde voortgang van het onderwijs in gevaar dreigt te komen, kan de directeur van de school het College van Bestuur inschakelen, om een leerling te schorsen. 

 

Verwijderen

Bij regelmatig en voortdurend wangedrag van leerlingen of ouders/verzorgers, of als definitief is gebleken dat de school niet langer in staat is, om het onderwijs of de zorg te bieden die de leerling nodig heeft, kan het College van Bestuur van ROOBOL besluiten om tot verwijdering van de leerling over te gaan.

 

Zie onderstaande procedure "Schorsing en verwijderen"