Digitale geletterdheid en ICT

 

De wereld verandert snel, hierdoor moeten kinderen andere vaardigheden leren dan vroeger. Als Stichting die midden in de maatschappij staat zien herkennen we deze ontwikkeling en zien kansen voor onze leerlingen. Deze zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden zijn daarom binnen scholen van ROOBOL erg belangrijk. Om kinderen klaar te stomen voor de maatschappij van morgen vinden we het heel belangrijk dat we hier veel aandacht aan besteden binnen alle ROOBOL-scholen.

Concreet betekent dit dat elke school een Media Innovator heeft, een enthousiaste leerkracht die met collega’s werkt aan het verbeteren van onderwijs met behulp van ICT. Wij stimuleren hierin het vormen van netwerken tussen de scholen en andere vakgebieden, zodat er structureel en integraal gewerkt wordt aan onderwijs voor de maatschappij van morgen. Diverse leerkrachten zijn bovenschools bezig met het aanbieden van inspirerende lessen, om leerkrachten en kinderen te helpen met het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden.

Daarnaast vinden we het belangrijk om een actieve bijdrage te leveren aan diverse kennisnetwerken op het gebied van ICT en innovatie. Wij werken daarom samen met andere schoolbesturen binnen het verband Samen Deskundiger Fryslân. Ook zijn wij partner in Kennislab Noordoost Fryslân, een samenwerkingsverband tussen primair, voortgezet en beroepsonderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. Het doel van deze stichting is doormiddel van innovatieve projecten een bijdrage te leveren aan het woon- en werkklimaat in onze regio.