Missie en visie

 

'ROOBOL maakt leren fantastisch!'

Missie

Op iedere school doen we de belofte aan leerlingen en ouders om leerlingen optimaal voor te bereiden op de maatschappij van nu en in de toekomst.

Alle kinderen krijgen daarbij gelijke kansen ongeacht hun afkomst. Daar komt nog bij dat alle kinderen uniek zijn en we ze onderwijs willen bieden dat zo goed mogelijk aansluit bij wie ze zijn met hun talenten. We organiseren dus niet voor het gemiddelde maar stellen ieder kind centraal!

In de dagelijkse onderwijspraktijk blijkt het echter best lastig om deze belofte waar te maken. Ga er maar aan staan. De wereld staat voor een transitie. Met slechts een paar voorbeelden proberen we te schetsen waarmee wij rekening moeten houden bij het vormgeven van ons onderwijs. Wat te denken van stappen die gezet zijn en worden op het gebied van bijvoorbeeld nanotechnologie, gezondheidszorg en kunstmatige intelligentie. Of de bevolkingsgroei en migratie van andere culturen in onze maatschappij en wat dit vraagt aan vaardigheden van onze kinderen. De overheid legt veel van deze ontwikkelingen op het bordje van de scholen en stelt daarnaast hoge eisen aan het ontwikkelen van basisvaardigheden. Kortom een enorme uitdaging die we met veel passie aangaan!

Slogan

Voor onze slogan zijn we afgedaald naar het wezen van onze organisatie. Naar onze diepste overtuiging, de meest kernachtige waarde, de kern van de toegevoegde waarde, de kern van onze identiteit, de missie en de visie. Waar we voor staan: We gaan alle individuele leerlingen optimaal voorbereiden op de maatschappij van nu en in de toekomst. Alle kinderen krijgen daarbij gelijke kansen, ongeacht hun afkomst. Dat voorbereiden doen we door leren centraal te stellen. We willen iedereen intrinsiek motiveren om te leren. Leren moet daarom fantastisch zijn. Fantastisch betekent letterlijk: aan fantasie ontsproten, geweldig, toverachtig mooi. Dat leren beloven we alle leerlingen en medewerkers.

Met de drie psychologische basisbehoeften, relatie, competentie en autonomie als uitgangspunt, gaan we alles afstemmen op fantastisch leren voor iedereen.

Vandaar de slogan: ROOBOL maakt leren fantastisch!

Kernwaarden

De kernwaarden van ROOBOL laten zien waar wij voor staan. Ze vormen het kompas bij al ons doen en laten. De kernwaarden zijn door ons allen samen geformuleerd en passen derhalve bij ons allemaal. Onze kernwaarden zijn:

 • Vertrouwen
 • Vernieuwend
 • Identiteitsrijk
 • Open en respectvol
 • Kansengelijkheid
 • Ambitieus
 • Ontwikkelingsgericht

Onderwijskundige visie

Leerlingen ontwikkelen zich thuis, op school en in hun buurt. Dit vraagt een omgeving die ze daartoe de kans geeft en daarmee eveneens zorgt voor kansengelijkheid. Het doel is het vergroten van de intrinsieke prestatiemotivatie en het verminderen van sociale afremming. We geven dit vorm door middel van inspirerende leeromgevingen en betekenisvol onderwijs.

De pedagogische visie is dat we werken vanuit de positieve psychologie: ‘Alles wat je aandacht geeft groeit!’ Al vanaf het begin van de schoolperiode is er aandacht voor talenten van kinderen. Daardoor voelen ze zich gehoord, gezien en gewaardeerd om wie ze zijn en groeit het zelfvertrouwen.

We bouwen aan ambitie en leermotivatie door leerlingen kennis te laten maken met de wereld van de wondere beroepen. Door basisvaardigheden te integreren in andere vakken en projecten willen we het leren hiervan betekenisvol maken. Kinderen en ouders worden betrokken bij het leerproces en de route naar de toekomst. Eigenaarschap en daarvoor benodigde vaardigheden zijn voorwaardelijk om te komen tot leren en spelen derhalve een belangrijke rol in ons onderwijs.

Onze leerlingen zijn (toekomstige) wereldburgers. Om ze hierop toe te rusten hebben we in ons onderwijs structureel aandacht voor de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden en meertaligheid.Onze scholen vormen het knooppunt waar alle partners rondom de leerlingen met elkaar samenwerken, met als doel gelijke kansen voor iedereen.
 

Aanpak

Het realiseren van deze visie vraagt een integrale aanpak. Deze aanpak is vertaald naar de volgende ambities die wij de komende vier jaar gaan realiseren:

 1. We kunnen omgaan met verschillen.
 2. Onze leerlingen zijn wereldburgers.
 3. We groeien vanuit werkgeluk.
 4. Iedere dag is een rijke schooldag.
 5. We bouwen aan zelfvertrouwen, (leer)motivatie en eigenaarschap.
 6. Ons onderwijs overstijgt de basiskwaliteit.