ROOBOL-kantoor

 

Het ROOBOL-kantoor is gevestigd in Buitenpost en vervult een spilfunctie tussen overheid, instanties en de scholen. Het ondersteunt de basisscholen op het gebied van onderwijs en kwaliteit, management, personeelszaken, communicatie en financiën.

Openingstijden

Het ROOBOL-kantoor is bereikbaar op:

  • maandag tot en met donderdag 8.00 – 16:30 uur
  • vrijdag 8.00- 12.00 uur

Tijdens de schoolvakanties is het ROOBOL-kantoor gesloten.  

Contactgegevens

Algemeen: info@roobol.frl
Secretariaat bestuurder/Raad van Toezicht: secretariaat@roobol.frl | 0511-548390
Personeelszaken: personeelszaken@roobol.frl | 0511-548392

Willem Wouda | bestuurder
w.wouda@roobol.frl

Douwina Noordmans | directeur kwaliteit & passend onderwijs | lid MT
d.noordmans-heslinga@roobol.frl

Femke Schotanus | beleidsmedewerker P&O | lid MT
f.schotanus@roobol.frl

Dineke Bakker | coördinator projecten en talentontwikkeling | lid MT
d.bakker@roobol.frl

Alie Jongsma-de Haan | office manager
a.jongsma@roobol.frl

Yvonne Sissing | medewerker administratie, inkoop & beheer
y.sissing@roobol.frl

Gerrit Visser | beleidsmedewerker P&O
g.visser@roobol.frl

Robert van der Werf | ICT-coördinator
r.vanderwerf@roobol.frl