ROOBOL-kantoor

 

Het ROOBOL-kantoor is gevestigd in Buitenpost en vervult een spilfunctie tussen overheid, instanties en de scholen. Het ondersteunt de basisscholen op het gebied van onderwijs en kwaliteit, management, personeelszaken, communicatie en financiën.

Openingstijden

Het ROOBOL-kantoor is bereikbaar op:

  • maandag tot en met donderdag 8.00 – 17.00 uur
  • vrijdag 8.00- 12.00 uur

Tijdens de schoolvakanties is het ROOBOL-kantoor gesloten.  

Contactgegevens

Algemeen: info@roobol.frl
Secretariaat bestuurder/Raad van Toezicht: secretariaat@roobol.frl | 0511-548390
Personeelszaken: personeelszaken@roobol.frl | 0511-548392

Willem Wouda | bestuurder
w.wouda@roobol.frl

Douwina Noordmans | directeur kwaliteit & passend onderwijs | lid MT
d.noordmans-heslinga@roobol.frl

Sjoeke Bloem | beleidsmedewerker P&O | lid MT
s.bloem@roobol.frl

Alie Jongsma-de Haan | officemanager
a.jongsma@roobol.frl

Femke Schotanus | medewerker P&O & inkoop en beheer
f.schotanus@roobol.frl

Gerrit Visser | beleidsmedewerker P&O
g.visser@roobol.frl

Dineke Bakker | coördinator projecten en talentontwikkeling
d.bakker@roobol.frl

Robert van der Werf | ICT-coördinator
r.vanderwerf@roobol.frl