Vakantieregeling Stichting ROOBOL

 

 Vakantie en feestdagen schooljaar 2023-2024 

Herfstvakantie  

21 t/m 29 oktober 2023

Kerstvakantie

23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie               

17 t/m 25 februari 2024

Goede vrijdag

29 maart 2024

Pasen

31 maart en 1 april 2024

Koningsdag

27 april 2024

Meivakantie

27 april t/m 5 mei 2024

Bevrijdingsdag

5 mei 2024

Hemelvaart

9 mei 2024

Pinksteren

19 en 20 mei 2024

Zomervakantie

20 juli t/m 1 september 2024

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie. Scholen mogen hiervan afwijken. In de schoolgids of op de website van de school wordt dit bekend gemaakt.

Het OCW geeft  een adviesdata voor de meivakantie: 4 mei t/m 12 mei 2024. Dit is dus na de al vastgestelde week meivakantie zoals in hetrooster. ROOBOL geeft haar scholen de ruimte om in overleg met de MR zelf te beslissen of er voldoende uren zijn om twee weken meivakantie in te plannen. In de schoolgids of op de website van de school wordt dit bekend gemaakt.