Vakantieregeling Stichting ROOBOL

 

Bron: Ministerie van OCW

Vakantie en feestdagen schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie

15 t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 5 maart 2023

Goede vrijdag

7 april 2023

Pasen

9 en 10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023

Meivakantie

29 april t/m 7 mei 2023

Bevrijdingsdag

5 mei 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

Pinksteren

28 en 29 mei 2023

Zomervakantie

22 juli t/m 3 september 2022

ROOBOL geeft een adviesdatum voor de meivakantie. Per school kan dit afwijken. De school beslist in overleg met de MR zelf of er voldoende uren zijn om twee weken meivakantie in te plannen. In de schoolgids of op de website van de school wordt dit bekend gemaakt.