Vakantieregeling ROOBOL


Vakantie en feestdagen schooljaar 2017 - 2018

Bron: Ministerie van OCW

Vakantieperiode

Herfstvakantie

21 t/m 29 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari t/m 4 maart 2018

Goede vrijdag

30 maart 2018

Pasen

1 en 2 april 2018

Koningsdag

27 april 2018

Meivakantie

28 april t/m 6 mei 2018

Bevrijdingsdag

5 mei 2018

Hemelvaart

10 en 11 mei 2018

Pinksteren

20 en 21 mei 2018

Zomervakantie

21 juli t/m 2 september 2018

Koningsdag valt in 2018 buiten de vastgestelde week meivakantie. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Het ministerie van OCW geeft hiervoor adviesdata: 5 t/m 13 mei 2018. Op de website van de school kunt u zien of uw school twee weken meivakantie heeft.