Privacybeleid

Stichting ROOBOL vindt de privacy van leerlingen en medewerkers belangrijk. Daarom wordt al geruime tijd gewerkt aan maatregelen die ervoor zorgen dat deze privacy zo goed mogelijk beschermd wordt. Naast het laten opstellen van een kloppend beleid betekent dit ook dat we afspraken maken met leveranciers. Ook werken we binnen de school aan bewustwording. 

Privacybeleid

De GMR van Stichting ROOBOL heeft ingestemd met het privacybeleid. Voor leerlingen omvat dit drie documenten: 

  • Opgave verwerkte gegevens van leerlingen
  • Privacyreglement voor leerlingen
  • Sociale media-reglement voor leerlingen

Deze documenten kunt u hiernaast downloaden. Stichting ROOBOL heeft verder ondersteunende documentatie die in praktische zin de uitvoering van dit beleid ondersteunen. 

Functionaris Gegevensbescherming

Iedere onderwijsstichting is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze functionaris ziet toe op het naleven van het beleid en de bewustwording bij medewerkers. Voor Stichting ROOBOL is dit Femke Schotanus. 

Heeft u vragen of tips over de manier waarop wij met dit onderwerp omgaan? Dan kunt u een bericht sturen naar privacy@roobol.frl.