College van Bestuur


De stichting ROOBOL is een zelfstandig rechtsorgaan met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van ROOBOL.

Het College van Bestuur wordt gevormd door dhr. Willem Wouda, bestuurder.

Voor contact met het College van Bestuur kunt u contact opnemen met het bestuursbureau via 0511-548390 of info@roobol.frl.