Voltijd hoofdbegaafdheidsonderwijs


Als Stichting ROOBOL geloven we erin dat ieder kind de gelegenheid moet krijgen om het beste in zichzelf te ontdekken. Dat geldt ook voor meerbegaafde en hoogbegaafde leerlingen. In de praktijk lopen deze kinderen binnen standaard onderwijs aan tegen uitdagingen op het gebied van motivatie en aansluiting bij andere kinderen.

Op de Burgerschool in Dokkum wordt vanaf 2011 voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs aangeboden, onder andere via de methode Deep Level Learning.

Doel

We willen hoogbegaafde kinderen een structurele vorm van onderwijs bieden die bij ze past, zodat ze zo optimaal mogelijk tot hun recht komen op school. Om dit te kunnen bereiken is het in de eerste plaats belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. We verwachten dat een andere manier van onderwijs deze leerlingen helpt om meer plezier, aansluiting en begrip te vinden. Hierin zijn voor deze groep leerlingen een aantal dingen heel belangrijk om te ontwikkelen:

  • Een zogenaamde peer-group, oftewel een groep kinderen met dezelfde ontwikkeling, zodat er meer acceptatie en begrip is.
  • Een growth mindset, om kinderen te leren nieuwe uitdagingen aan te durven gaan en dat hier inspanning voor nodig is. ‘Ik kan dat nóg niet’ in plaats van ‘ik kan dat tóch niet’.
  • Executieve functies, die kinderen helpen om hun doen en laten doelgericht te maken. Denk hierbij aan dingen zoals planning, organisatie, reguleren van emoties en flexibiliteit.

Daarnaast willen we inhoudelijke uitdaging en verrijking bieden zodat elk kind optimaal tot z’n recht kan komen en met een bij het kind passend schooladvies naar de middelbare school kan gaan.